Friss bejegyzések

2011. márciusi bejegyzések

Derecskei László

Üdvözlöm! Közvetlenűl Reisinger Jánosnak írnám, de méltatlannak érzem magam, hogy Reisinger úr közvetlenűl válaszolna rá, így érdekességképpen vetném fel a Jelenések könyvével kapcsolatban a következőket:
Sajnos személyesen nem tudtam részt venni egyetlen előadáson, ami a Jelenések könyve magyarázatáról szólt, de sikerült letöltenem az internetről a 42 előadásból álló előadássorozatot.
Első meghallgatásra is néhány dolog „fülön szúrt”, amelyet bátorkodnék ezúton felvetni.

Első kérdésem, hogy ha minden idői próféciát az egy nap egy év elve alapján számolunk, így például szélsőséges példát felhozva a hetedik pecsétnél a fél óra csendet is az előadáson átszámolták hozzávetőlegesen egy hétre (360/48 nap). Az 1000 éves ítélet esetén miért nem számolnak ugyan ez a logika alapján, hiszen látszólag semmi nem indokolja a szószerinti számolást, azaz 1000 év = 360.000 év az egy nap egy év elve alapján, hiszen a fél órát átszámolják, akkor az évet is át kellene… Vagy elképzelhetetlenül hosszú idő? Az örökkévalóságban ez szerintem semmi, a mostani földi életünk szerint az 1000 év is elképzelhetetlen lehet…

Második kérdésem, ha a Jelenések könyvében szinte minden jelkép, akkor a hét csapás sorozatát miért értelmezték következetesen szóról szóra? A hét gyülekezetnek szóló próféciák Krisztustól napjainkig, a hét pecsét szintén ezen időt felölelően értelmezték, a hét trombitaszót már fele ilyen szűken, a hét csapást már-már pár napra redukálva értelmezték.

Harmadik kérdésem, hogy véletlen lehet-e a hét trombitaszót megjelenítő jelképrendszer és a hét csapást megjelenítendő jelképek szembetűnő hasonlósága? Hiszen a trombitaszókat főleg a népvándorlásokkal azonosította az előadáson, míg a csapásokat természetesen az előttünk álló csapássorozattal.

A trombitaszókat és a csapásokat párhuuzamba állításával:
Az első: Mindkettő a földre.
A második: Mindkettő a tengerbe, mely vérré lett.
A harmadik: Mindkettő a folyóvizekbe és a vizek forrásaira, és lett üröm, illetve vér belőle.
A negyedik: Mindkettő a Nappal történik. Bár furcsa módon pont ellentkező a hatás.
Az ötödik: Mindkettő trombitánál a mélység kútjából jön ki a füst és elhomályosít mindent, a csapásnál a fenevad királyi széke és az országa lesz sötét.
A hatodik: Mindkettő a nagy folyóvízről, az Eufrátesről ír mindkét esetben.
Mindkét esetben: három valami szájából (tűz-sárkány, jáczint-fenevad, kénkő-hamis próféta) jön ki három valami, ami árt az embereknek.
A hetedik: Mindkettő esetben nagy szózat ad hírt minkét esetben, hogy ennyi.

2011. március 2.

Archívum

Új bejegyzés

Az Ön neve:
E-mail címe:
Hozzászólása: