Napi igei gondolat

"A törvényt tehát hiábavalóvá tesszük-é a hit által? Távol legyen! Sőt inkább a törvényt megerősítjük!"

(Róm 3,31)
"Krisztus olyan áldozatot hozott az ember megmentése érdekében, amely egyedülálló, mert megszabadítja a bűnöst a bűntől, amely minden nyomorúság és baj forrása világunkban. A bűnösre kiterjesztett kegyelem közelebb vonja őt Krisztushoz. Ha erre a vonzásra pozitív választ ad, ha Istenhez bűnbánattal, bűnvallomással közeledik és hisz az evangélium reménységében, akkor Isten nem fogja elvetni. Így nem Isten törvénye gyengül, hanem a bűn hatalma törik meg és a kegyelem pálcája kinyújtatik a bűnbánó bűnösre." (1890. 11. sz. levél)
"Nem abban áll az evangélium munkája, hogy meggyengítse Isten szent törvényét, hanem hogy segítse az embert megtartani a törvény előírásait... A Krisztusban való hit, amely megmenti a lelket, nem olyan, mint amilyennek sokan bemutatják: »Higgy – kiáltják –, csak higgy Krisztusban, és üdvözülsz! Mindössze csak ennyit kell tenned«. Az igaz hit azonban – miközben teljesen Krisztusban bízik az üdvösség tekintetében – elvezet az Isten törvénye iránti teljes tisztelethez és engedelmességhez is. A hit cselekedetek által nyilatkozik meg. János apostol kijelenti: »Aki azt mondja, hogy ismeri Őt, de nem tartja meg az Ő parancsolatait, hazug az...« (1Ján 2,4). Az ellenség mindig azon dolgozik, hogy elválassza egymástól a törvényt és az evangéliumot. Azok azonban kéz a kézben haladnak... Az Úr törvénye a fa, az evangélium pedig annak illatos virága és gyümölcse."